Informacje ze świata

Leczenie nerwic słowo do terapeutów

Zachowanik wykorzystuje sprzężenie zwrotne (wzmocnienie) do zmiany zachowania w pożądanym kierunku, podczas gdy poznawca używa tego sprzężenia do prowadzenia i wspierania dokładnych połączeń [...]